Կատարե՛ք թվաբանական գործողությունները:

 1.       1 8/9 + 2 8/9=4-7/5
 2.         2 3/8 + 7 9/11=10 17/88
 3.         12 11/12 + 12 5/12=12+12=24+11/12+5/12=24+16/12=+1 4/12=25  1/3
 4.          7 9/13 + 9 11/13=7+9=16+9+11=20/13=16+1+7/13=17 7/13
 5. 1                                                                                                                                  6 3/5:4 8/9=33/5+44/9=33/5:44/9=1 7/20 ,
 6. 2

русский язык

1.Распредели  слова  по  группам:

сущ.               прил.           глагол             

книга        яркий       крик          

плащад        галубой         поёт

                       валнение          кричит

1) крик  2) яркий 3) кричит  4) поёт  5) бег  6) площадь

7) голубой  8) волнение  9) требовать  10) книга  

  2.Соедини   существительное   с  прилагательным:

     крупный               орех

      румяное                яблоко        

      жёлтая                 скатерть 

      старые                  книги

 

крупный               скатерть

румяное                книги

жёлтая                  яблоко

старые                  орех

3.  Укажи   род     словосочетаний   (сущ. с прил.)

            ж. р.                             ср.р.                                   м.р.

        твёрдая земля         грибной  дождь         спелый  огурец

весеннее  настроение    глубокие  озёра       крутая  скала

                                              храброе  сердце

4. Подобери к данным существительным подходящие по смыслу имена прилагательные.        

      какая   дорога, какой товарищ,

         какой чай, какое солнце,

      какийе лисята, какой мороз.  

5. Прочитай  пословицы.Подчеркни глаголы

А) Труд человека кормит, а лень портит .

Б) Герой умирает , а слава его живёт .

В) Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.

Г) Скажешь– не воротишь , напишешь  – не сотрёшь .

15.05.2019

Համեմատե՛ք խառը թվերը:

1- 1/5 < 2-3/7

4-7/8 < 4-9/8

6-11/15 < 6-13/15

7-3/5 > 7-3/4

2. Թվերը դասավորեք աճման կարգով

5-1/2, 11-2/3, 14-7/8, 5-3/4, 11-6/7, 14-9/11

5-1/2, 5-3/4,11-2/3, 11-6/7, 14-7/8,  14-9/11

3. Երկու կից հողամասերից մեկի մակերերսը 2 անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից։ Հաշվի՛ր յուրաքանչյուր հողամասի մակերերսը՝ իմանալով, որ դրանք միասին 2100  սմ2 են։

2100:3=700

700+700=1400

1.Ո՞րն է քո սիրելի վայրը կրթահամալիրում:                                                                                         արևելյան դպռոցւ որովհետև ս այնտեղեմ սովորում և իմ ընկերները դպրոցի այստեղեն

2.Ո՞վ է դպրոցի քո ամենալավ ընկերուհին կամ ընկերը, որ միշտ քեզ օգնել է:

դա Համլետ Սարգսյանն է  նա ինձ միշտ ոգնու է

3.Ո՞րն էր այս տարվա ամենասիրելի նախագիծը։ Պատմիր այդ նախագծի մասին:

իմ սիրած նախագիծը դա հազարան հավքնէ որովհետև  իմ դուրը յեկավ այդ հեքյաթը

4.Ի՞նչ  գրքեր ես կարդացել այս ուսումնական տարվա ընթացքում։

ես կարդաե էմ Հովհանես Թումանյանի շատ քրգր

5.Ո՞րն է այս տարվա քո սովորած ամենասիրելի բանաստեղծությունը:                                       մեր ուղտը

6.Ո՞րն էր այս տարվա քո սիրելի առարկան և ինչո՞ւ։

մայրենի լեզուն որովհետև ես շատեմ սիրում այդ դասը

7.Ո՞ր օտար  լեզվին ես ավելի լավ տիրապետում ։

ռուսերենին որովհետև ես փաքրուց ռուսերեն եմ խոսում

8.Որո՞նք են բլոգում տեղադրած քո հաջող նյութերը:

իմ բլոգում տեղադրված համարյա բոլոր նյութերը հաջող են

9.Ի՞նչ արշավների ես մասնակցել այս տարվա ընթացքում։

ոչմի

10.Ո՞րն է այս տարվա ամենասիրած օրը

մարտտի 8-ը

11.Ո՞րն է այս տարվա չսիրած կամ անհաջող օրը։

13.05.2019 թվականը

12.Ո՞րն է քո ամենահետաքրքիր նյութը բլոգում։

բօլոր նյութերը

13.Ո՞րն է քո ամենաանհետաքրքիր նյութը բլոգում։

իմ ամենա առաջին նյութը

14.Ի՞նչ կանես  6-րդ դասարանում, որ չես արել 5-րդ դասարանում:

ոչինչ ես համարյա ամեն ինչ անում էմ հինգյերորթ դասարանում

15.Մայր դպրոց գնալուց ամենաշատը ի՞նչ կամ ո՞ւմ կհիշես Արևելյան դպրոցից։

ընկեր հասմիկին

16.Քո կարծիքով ի՞նչ է սպասվում քեզ Մայր դպրոցում:

ավելի բարդ դասեր և շատ ընկերներ

17.Քո կարծիքով ի՞նչ կա Մայր դպրոցում, որ չկա Արևելյան դպրոցում։

շատ առարկաներ  շատ դասարաններ

18.Քո կարծիքով ի՞նչ առարկաներ են ավելանալու Մայր դպրոցում։

ֆիզիկա քիմեա

19.Ուրա՞խ ես, որ տեղափոխվելու ես Մայր դպրոց գնալու: Ինչո՞ւ:

ոչ որովհետև  իմ դասատուները եվ իմ քույրը մնում էն այստեղ

20.Ինչո՞ւ ես գալիս դպրոց:

որ դասեր անեմ

բնագիտոիթյուն

 1. Ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ են հանդիպում հողում:                                                            սնկեր և կենդանիներ:
 2. Ի՞նչ է հողը, իսկ հումո՞ւսը:                                                                                                          Այդ մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որր հողին հաղորդում է մուգ գույն: Հողի ավելի խոր շերտերր բաց գույնի են, այս­տեղ քիչ է հումուսը:
 3. Ինչո՞ւ է հողի վերին շերտը մուգ գույնի:                                                                                         Այստեղ են բույսերի արմատները: Հողի այս շերտր պարունակում է նաև տարբեր բույսերի և կենդանիների մնացորդներ: Այդ մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որր հողին հաղորդում է մուգ գույն:
 4. Ի՞նչ նյութեր են պարունակվում հողում:                                                                                  Կարելի է ասել, որ հողը ոչ միայն բույսերի և այլ կեն­դանի օրգանիզմների ապրե­լու միջավայր է, այլ նաև՝ կեն­դանի օրգանիզմների կենսա­գործունեության արդյունք:
 5. Ի՞նչ են պարարտանյութերը:Պարարտանյութեր, օրգանական, անօրգանական (հանքային) և կենսաբանական (հիմնականում բակտերիալ) նյութեր են, որոնք օգտագործվում են հողի հատկությունները և բույսերի սննդառությունը բարելավելու ու բերքատվությունը բարձրացնելու նպատակով։ Պարարտանյութերը բարձրացնում են հողի բերրիությունը, բարելավում սննդային, ջրային, ջերմային և օդային ռեժիմները, ֆիզիկական, քիմիական ու կենսաբանական հատկությունները, բարձրացնում մշակաբույսերիբերքատվությունը և լավացնում բերքի որակը։ Պարարտանյութերի արդյունավետությունը կախված է մշակաբույսերիկենսաբանական առանձնահատկություններից, հողում սննդատարրերի պարունակությունից, խոնավությունից, հողի լուծույթի ռեակցիայից և այլն։ Պարարտանյութերը բերքի մեծ հավելում են տալիս, երբ հողը նաև ոռոգվում է։ Բերքի հետ ամեն տարի հողից հեռանում են զգալի քանակի սննդանյութեր, որի հետևանքով հողի բերրիությունն ընկնում է։ Պարարտանյութերի կիրառմամբ լրացվում է հողից հեռացված սննդանյութերի քանակությունը։ Պարարտանյութերի կիրառումից առավելագույն արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ է այն ճիշտ օգտագործել՝ ելնելով հողի ագրոքիմիական հատկություններից և պարարտացվող մշակաբույսի սննդառության առանձնահատկություններից։
 6. Ի՞նչ նպատակով են իրականացնում հողի արհեստական ոռոգումը, փխրեցումը:             Երբ անձրեները սա­կավ են, անհրաժեշտ է արհեստական ոռոգում, որի համար օգտագործում են լճերի, գետերի, ջրամբարների, ջրանցքների ջրերը: Իսկ թթվածնով հարստացնելու համար հողր փխրեցնում են:

русский

Образец(кто?) Мальчик развёл костёр. – Мальчик (что сделал?)
развёл костёр.

Множественное число (հոգնակի թիվ)
кто, что? что сделали?

(кто?)Мальчики развели костёр.(что?)Берёзы выросли у самой дороги.У самой дороги росла (что?)берёза. (что?)Родник поил людей свежей водой. (что?)Озеро блестело на солнце.
 (кто?)Мальчики собрали сухие ветки. Весной
(что?)ветки берёзы покрыли молодые листочки.Весной прилетели (кто?)перелётные
птицы.  Летом (кто?)люди отдыхали в тени под старым деревом.  (кто?)Школьники
разожгли костёр.

2

Перепишите предложения, допишите окончания.
1. Зимой птицы улетели в тёплые края. 2. Весной зацвели деревья в саду.
3. Мальчики развели  костёр. 4. Вода из родника восстанавливала силы.
5. Люди придумали  собирать дождевую воду в железные баки.

Перепишите предложения. Данные в скобках слова употребите во множественном числе. Подчеркните их окончания.
1. Осенью стаи птиц улетают на юг. 2. Родники – это подземные воды
3. Самые страшные засухи ничего не могли с ним поделать. 4. Люди
придумали собирать дождевую воду в железные баки. 5. Глотка этой
волшебной воды хватит, чтобы восстановить силы. 6. Люди с недоверием
слушали рассказы стариков о волшебном источнике. 7. С гор сползают
тучи.

մայրենի

մեծ քույր ,փոքր քույր,բարի քույր:բարի մայր,սիրուն մայր,հոգատար մայր:բարձրահասակ հ թայր,ջղայն հայր ,աշխատող հայր: մեծ տատիկ,խելացի տատիկ, բարի տատիկ: ճամփորթող պապիկ,ընկերասեր պապիկ,հոգատար պապիկ:

անսիրտ,վախկոտ,քարքրոտ,մայրական,երկրային,արևային,փայտե,լեռնային,փողոցային,երկաթե,ոթային,ծաաղկոտ,եղբայրական,ոսկե,առծաթյա,ծովային,ամերիկական,ֆրանսյական,գերմանական:

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ամենահին բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում հայտնբերվել-Ամենից հին բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում հայտնբերվել: Հնագույն բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում հայտնբերվել:

աշխարհի ամենագույն ծաուղին և ամենայերկար փողոցը այրեսում են

մեր մոլորակի վրա հանդիպող բոլորից հազվադեպ հիվանդությունները կուրու կամ ծիծակի հիվանդություններնեն

ամենաթանկ գիրքը թ գոտեմբեզի տպագրած աստվածաշունչնե որի մեկ որինակի համար  1926 թերեսունհինգ հազար դոլար են վճարել

 

ամենավատ-վատագույն, ամենից վատ

գեղեցկագույն-ամենագեղեցիկ, ամենից գեղցիկ

բարձրագույն- ամենաբարձր, ամենից բարձր

ամենաազնիվ- ամենից ազնիվ, ազնվագույն

ամենից հզոր-ամենահզոր, հզորագույն

ամենից ահեղ-ամենաահեղ, ահեղագույն

համեստագույն-ամենահամեստ, ամենից համեստ

ամենահին-հնագույն, ամենից հին

ամենից ծանր- ամենածանր, ծանրագույն

ամենալուրջ-ամենից լուրջ, լրջագույն

ամենից խոշոր

մաթեմ

 • 1/2 : 5/2 =2/10
 • 3/9 : 4/3=9/36
 • 15/4 : 1/9 =135/4
 • 17/18: 18/17 =289/324
 • 888/81: 222/9=7992/17982
 • 1024/625 : 64/125=12800/40000

Снимок.PNG

երկու թվի գումարը8/15+6/7=8×7/15×7+6×15/7×15=56/105+90/105=146/105

13/6+9/8=79/24,11/2+5/8=49/8,7/34+2/17=11/34,5/3+8/9=23/9,11/80+4/15=97/240,3/7+21/4=159/28

երկու թվերի արտադրյալը48/105,117/48,55/16,14/68,40/27,44/1200,63/28

Հովհաննես Թումանյան «Ոսկի քաղաքը»

 • Կարդա 3-6-րդ հատվածները, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:ես անծանթ բառեր չունեի

 

 • Հատվածներից դուրս գրիր ածանցավոր բառերը (7-10), առանձնացրու ածանցները, յուրաքանչյուր ածանցով կազմիր բառեր:

Աչքերից-ից կովից, կաշվից:

Հոգնած- ած կարմրած,կանգնած:

Նստած-ած կապտած, խելագարված

Վիրավորված- ած  դեղնած,ծեծված

Լավություն-ություն  բարություն, ջղայնություն

Անլեզու-ան  անտեր,անխելք

Մարդկային-ային անմարդկային,գրգային

 • Պատմիր Ոսկի քաղաքի մասին:ոսկի քաղաքում ոչինչ ոսկուց չեր այնտեղ ոչմեկ ոչմեկի ծառան չեր այնտեղ բոլորը շատ ուրախ եին չ շատ բաի

Ինչո՞ւ է քաղաքը կոչվում Ոսկի քաղաք:որովհետև անյնտեղ բոլոր անումեն իրաենց կամքով

Կրկնիր Չարենցի «Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն» բանաստեղծությունը՝

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց.
Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց —
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։
Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց-
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց

Մաթեմ

Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի վրա

2-1,2   5-5   10-2,4,6,8,10

Առանց բաժանում կատարելու գտեք, թե որքա՞ն մնացորդ կստացվի հետևյալ թվերը 10-ի վրա բաժանելու արդյունքում

14, 47, 69, 123, 456, 47895, 12369,123471, 59874564

4,7,9,3,6,5,9,1,4:

Նկատեցիք, որ թիվը 10-ի վրա բաժանելու արդյունքում կարող է մնալ առավելագույնը ինչքա՞ն մնացորդ:

Թիվը, որպեսզի բաժանվի 2-ի անհրաժեշտ է, որ նրա գրության մեջ միվարոների կարգում գրված թվանշանը լինի ինչպիսին:

զույգ

 

28.02.2019

Հովհաննես Թումանյան «Ոսկի քաղաքը»

 • Ո՞րն է երջանկությունը՝ ըստ Գոհար թագուհու,  ըստ քեզ /գրավոր պատմիր/:

Ես մտածումեմ որ Գոհար թագուհու կարծիքով երջանկությունը բարիությունն է և սերը :

 

01.03.2019

 

 

 

1.Ըստ կազմության՝ խմբավորիր տրված բառերը:

Պարզ բառեր — կարիճ, արկղ, բարձր, որսորդ,

Ածանցավոր— ակնոց, տարեկան, ամսական, վախկոտ, ժողով, տնային, ամառանոց, կառապան,

Բարդ բառեր — հուշանվեր, ձեռագիր, ձկնորս, անվաչմուշկ, գրադարան, պատուհան ամառային

Բարդ ածանցավոր բառեր վերգետնյա, հնչյունաբանական, մայրաքաղաքային, դահուկավազք,

2.Գրի՛ր 5-ական պարզ, ածանցավոր և բարդ բառեր:

կարիճ, արկղ, բարձր, որսորդ,ոսպ

ակնոց, տարեկան, ամսական, վախկոտ, ժողով,

հուշանվեր, ձեռագիր, ձկնորս, անվաչմուշկ, գրադարան,

վերգետնյա, հնչյունաբանական, մայրաքաղաքային, դահուկավազք,գրադարան

 

3.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝ գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:
Պահարան — պահ + արան:
Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ-հա+ա+նիշ

Բանջարանոց-բանջար+անոց

Աշակերտ-չի բաաժանվում

Աշակերտական-աշակերտ+ական

Զլխավոր-գլխ(գլուխ)+ավոր

կարմիր-չի բաժանվում

դաշտամուկ,դաշտ+ա+մուկ

հյուր-չի բաժանվում

հարստություն-հարստ(հարուստ)+ություն

կերառատ-կեր+առատ

վտանգ—չի բաժանվում

4.Բառերը բաժանիր բաղադրիչների՝ յուրաքանչյուրի դիմաց նշելով բառի տեսակը ըստ կազմության՝ այսօր-այս+օր, աշխույժ— չի բաժանվում, մայրաքաղաքային-մայր+ա+քաղաք+ային, ականջօղ-ականջ+օղ, հառաչանք-հառաչ+անք, անտուն-ան+տուն, աղբ— չի բաժանվում, կարգապահություն-կարգ+ա+պահ+ություն:

 

Մարտի 5

 1. Բացատրի՛ր փոխաբերությունը՝  Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում:

?????????????????

 1. Բացատրիր մակդիրը՝  արև, վառ աշխարհ:

-Լավ բարի աշխարհ

 1. Արդյոք բանաստեղծությունն ապրելու ինչ-որ ձև թելադրո՞ւմ է: Պատճառաբանիր:

Այո որովհետև այն փոխաբերական իմաստով է

 1. Ըստ ձեզ ինչի մասին է բանաստեղծությունը:

Լավ և բարի աշխարհի

 

ՄԱՅՐԵՆԻ

33

Վարագույր,ճանջ,վարսավիր,զանգ,

34

Գիրք-թերթերից և բառերից կարդալու համար մի բան

1Դիմակ-դեմքին հաքնելու մի բան

Դերասան-մի մարդ որ ինչ մեկին է խաղում

Ընկույզ-պինդ  իսկ մեջը համով ուտելիք

Ժպիտ-ուրախանալու եմոցիա

Երեխա-փոքր մարդ

35

Հեռախոս-հեռվից հեռու խոելու սարք

Դպրոցական-դպրոցում սովորող մարդ

Ձայնագրիչ-ձայնը գրելու բան

Ականջ-լսելու բա

Աղմուկ-վատ նեռվայնացնող-ձայն

 

18 2
  9 3
  3

1

9

 

 

24 2
12 2
6 2
3 3
 1

 

 
   

 

10 25
10 2
5 5
1  

 

25 5
5 5
1  

 

4032-4032

7110-7110

3555-3555

2943-2943

 

7.03.2018

18-24

18-1,2,3,6,9,18

24-1,2,3,4,6,8,12

1,2,3,6 2,3,6    2X3=6

18=2X3X3

24=2x2x3x3

19 2
7 7
1  

 

49 7
7 7
1  

 

68 2
34 2
17 17
1  

 

12 2
6 2
3 3
1  

 

 

16 2
8 2
4 2
2 2
1  

 

36 2
13 13
1  

 

7.03.2019

Սուսան Մարկոսյանի Գործնական քերականություն գրքի հոմանիշ բաժինը, էջ 13-14, առ.` 44, 45, 47:

 

Հոտ,դեմք,շրջաբատել,հավաքել,տհաճ,պայծառ

Հայտնագործություն-գյուտեր

Շրջան-փուլը

Գտն-հայտնագործցին

Պահպանել-պահե

Հուր-կրակ

Գազաններին-կենդանիներին

Յուրանին-ընտելանել

*Զանազաան-տարբեր

Սրքել-պատրաստել

երկրագործությունը

 

 

 

 

Ջարդել,փշրել,կոտրել,կտոր-կտոր անել,կոտրատել:

Հավաքել,պահել,ամբարել,թաքցնել,ժողվել,գումարել,կուտակել:

Հասկանալ,գլխի ընկնել,կռահել:

Ծածկել,քողարկել,պատսպարել,

 

 

 Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

 1. Почему Лена спешила в школу? 2. Кто пришёл на урок вместо Лидии

Алексеевны? 3. Что случилось на уроке? 4. Какой стала казаться Олга

Сергеевна Лене во втором классе? 5. Почему Лидия Алексеевна не

приходила на работу? 6. Как Лена выражала свою любовь к Лидии

По таму что она хотела увидет сваю лубимую учителницу,

Ольга,учитеница  спрасила её но ана забыла сваё фамилие потаму что её старая учителница звала её по имини ,харошай,унеё  балело серце,она принасила йей цжеты

 

Сергеевне?

К данным словам подберите соответствующие слова. Устно составьте

несколько предложений.

Какой? – … урок, … журнал, … домик, … двор, … класс;

Какая? – … учительница, … школа, … зима, … весна, … осень;

Какое? – … утро, … лето, … сердце, … крыльцо;

Какие? – … волосы, … глаза, … учителя, … ученики, … цветы.

К данным словам подберите антонимы.

Знакомый, добрый, новый, хороший, короткий, большой; медлить,

говорить, сесть, уходить, уносить, грустить.

 

Как вы думаете, почему Лена не забывала свою первую учительницу?

Каким будет, по-вашему, продолжение рассказа? Что случится дальше?

Патаму  что она очен лйубила свайу старуйу учителничу,по мйму старая учителица вернетца , и начнот учит сваих учиников

 

Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:
Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և  վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Հարցառաջադրանք

Ընտրիր այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):
Ընտրությունդ պատճառաբանիր:

 •  Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
 •  Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
 •  Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:

Կարդալու նյութ՝ Ինչպես է ծնվել Պեպոյի երգը

 

14և59

2×7=14

7×7=49

Պատ.՝7

125և25

125=5x5x5

25=5×5

Պատ.՝5

 

108և4

108=

42=

108 2
54 2
27 3
9 3
3 3
1  

 

 

13.03.2019

 

 

400հե-ցորնը1/8-ի վրա մնացածի վրա եգիպտացորեն

400

 

 

 

 

 

 

 

400:8=50

400-50=350

 

 

Պահեստում կար 2տոննա առաջին օրը վաճառվոց ¼ մասը մնացածը վաճառվեց հաջոռթ հին գօրերի ընթացքում հավասարաչփ  որ օրը որքան ալյուր վաճառվեց

2տ=2000կգ

200×1/4=500

2000-500=1500

1500:5=300

 

 

 

 

 

 

Մայրենի

Մենք  տեսանք ավիիք իսհակյանի տուն թանգարենը մենք տեսանք նրա հեռուստացույցը  և աշխատաենյակը  մենք սարգեցինք գիրք որի անունը արջնու օձն էր  մենք տեսանք նրա հուրասենյակը և ննջարանը այնտեղ կար երկու մեծ  ճամպրուկ  մենք նաև եղանք նրա բակում և տեսանք նրա առցանը  մենք ներսը տեսանք շատ նկարներ  մենք տեսանք նաև նրա գորգը նա միակներ ամբողջ աշխարհու շատ հետաքրքիր էր:

 

 

 

 

Վարժություն 1։ Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հոմանշային 10 զույգ։
Հսկայական, ողորկ, համեստ, վիթխարի, դժվար, հավաքել, դյութիչ, հուզիչ,
հմայիչ, ծավի, ստերջ, բիլ, դրվատել, դեղձան, գովել, դատարկել, սնապարծ,
անպտուղ, պարպել, խոնավ, ժողովել, տամուկ, խրթին, հարթ:

Հսկայական-վիթխարի,ողորկ-հարթ,դժվար-խրթին,դյութիչ-հմայիչ,հավաքել-ժողվել,

Գովել-դրվտել,դատարկել-պարպել, ծավի-բիլ,անպտուղ-ստերջ,
Վարժություն 2։ Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։
ա) Լուռ-անխոս, լռելյայն, անձայն,
1. ակնդետ, անխոս, անթարթ
2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն
3. անձայն, անքթիթ, անշեղ
բ) Գեղեցիկ- չքնաղ, գեղանի, , չնաշխարհիկ
1. անբարետես, դեղձան, չքնաղ
2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր
3. բյուրեղյա, չնաշխարհիկ, պատկերավոր
գ) Գովել-, դրվատել, պարսավել, փառաբանել
1. նախատել, բաղդատել, դրվատել
2. հարատևել, պարսավել, ներբողել
3. փառաբանել, ըմբոշխնել, կենսագործել
դ) Երեկո­-, վերջալույս, , արևամուտ, , իրիկնամուտ
1. արշալույս, վերջալույս, աստղալույս
2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ
3. ծեգ, իրիկնամուտ, ցայգ
ե) Ցանկալի-, բաղձալի, տենչալի, ըղձալի
1. հանդուրժելի, զմայլելի, բաղձալի
2. տենչալի, պատկառելի, անհերքելի
3. նշմարելի, անդրդվելի, ըղձալի

Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի´ր և ուղղի´ր՝ դրանց հոմանիշները գրելով:

Մի թարմ աշակերտ կա մեր դասարանում,թարմ-նոր

Հիվանդին լավ դիտիր , որ շուտ լավանա,դիտիր-նայիր

Տարվա ծայրին մի անակնկալ էլ կար,ծայրին-վերջին

Մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկն ու հանգստացավ,հանգստացավ-կանգնեց

 

 1. Прочитайте словосочетания и скажите, какие из них можно использовать,

рассказывая о том, что происходит в природе в марте, апреле и мае.

Составьте и запишите с ними  предложения.

Начните их так:                                                                                                                                                      В марте…; В апреле…; В мае…

У птиц появляются птенчики, поля и луга покрываются цветами,

становится тепло, зайцы меняют белую шубку на серенькую, весело поют

(щебечут) птицы, из почек появляются первые листочки, тают сосульки, из-

под земли появляется первая травка, почки на деревьях лопаются, на реках

тает лёд, птицы возвращаются из тёплых краёв, появляются подснежники,ещё       идёт снег, дни становятся теплее, начинает таять снег.

 

 

 

 1.Ընդգծված բառերը, բառակապակցություններն ու արտահայտաթյունները փոխարինի՛ր իմաստով մոտ (հոմանիշ) բառերով, բառակապակցություններով ու արտահայտություններով.

Լոնդոնում կա մի ակումբ, որի մասնակիցներ ապրում են հին տներում ու պալատներում և չեն գործածում այն, ինչ հայտնաբերվել է  1500 թվականից հետո: Վերջերս ակումբից հեռացվեցին նրա երկու անդամները, որովհետև նրանք իրենց բնակարանում հեռախոս էին անցկացրել:
Բոլոր հիմքերը կան կարծելու, որ առաջին հեռավոր առևտրական ճանապարհներն անցնում էին ոչ թե ցամաքով, այլ գետերով: Անտարկտիդան մեր մոլորակի վեց մայրցամաքներից մեկն է: Երկրի վրա մարդու հայտնվելուց միլիոնավոր տարիներ առաջ Անտարկտիդայում շոգ էր, աճում էին արևադարձային բույսեր, շրջում էին հսկայական կենդանիներ:
Կրկեսի Ժաննա անունով փիղը զբոսնում էր ավստրիական Կլադենֆուրտ քաղաքի փողոցներից մեկում: Անսպասելի նա մի մկնիկ տեսավ ու փախավ: Այդպիսի այլ դեպքեր էլ են հայտնի: Պատահել է, երբ փիղը սարսափել է ծովային ոզնուց կամ խոզից: ԱՄՆ-ի Օրիգոն նահանգի ծովափնյա ջրերում մի անսովոր ձուկ կա, որը երկու զույգ աչք ունի: Աչքերի մի զույգը նայում է վեր, մյուսը` ներքև: Տեղացի ձկնորսները փաստում են, որ չորս աչքերի շնորհիվ ձուկը վտանգավոր գիշատիչներից կարողանում է փախչել:

2.Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել:

Կես-կիսատ ե դառել է ի

թիվ-թվանշան ի-ն սղվել է

տեր-տիրանալ  ե-ն դառել է ի

էջ-իջնել, է-ն դառել է ի

ինձ-ընձուղտ, ի-ն դարձել է ը

աղավնի-աղավնյակ, ի-ն դառել է յ

հուր-հրեղեն, ու-ն սղվել է

հիսուն-հիսնամյա, ու-ն սղվել է

առու-առվակ, ու-ն դառել է վ

մատյան –մատենագիր յան-ե,

կույտ-կուտակել: յ-ն սաղվել է

3.Թաքնված բառերը գտի՛ր: Գրի՛ր` ինչ փոփոխություններ են կատարվել այդ բառերի հետ:

Լրաբեր-լուր ու-ն սղվել է

Լրագիր-լուր ու-ն սղվել է

լրագրող-լուր ու-ն սղվել է, գիր ի-ն սղվել է

լրագրություն-լուր ու-ն սղվել է, գիր ի-ն սղվել է

լրագրավաճառ-լուր ու-ն սղվել է, գիր ի-ն սղվել է

Նվիրել-նվեր ե-ն դարձել է՝ ի

Նվիրատու-նվեր ե-ն դարձել է՝ ի, տալ

 

նվիրական—նվեր ե-ն դարձել է՝ ի

նվիրվել-նվեր ե-ն դարձել է՝ ի

 

Նրբազգաց-նուրբ ու-ն սղվել է

 

նրբամարմին -նվեր ե-ն դարձել է՝ ի

 

նրբանկատ -նվեր ե-ն դարձել է՝ ի

 

նրբորեն-նվեր ե-ն դարձել է՝ ի

Գունավոր — գույն յ-ն սղվել է

Գունազարդ- գույն յ-ն սղվել է

Գունավորել- գույն յ-ն սղվել է

Գունատ- գույն յ-ն սղվել է

գունաթափ- գույն յ-ն սղվել է

4.Տրված բառերն  ըստ հոմանիշության բաժանիր  հինգ  խմբի:

Շրջել- շրջագայել, թափառել, պտտել

Կողոպտել- գողանալ, հափշտակել, թալանել, գռփել,

Խենթանալ- ցնորվել, խելագարվել, ցնդել, հիմարանալ, գժվել,

Մտածել- խորհրդածել, մտորել, մտմտալ, խորհել,

Արտասվել- լալ, հեկեկալ, հեծկլտալ, ողբալ,

 

 

 

5.Բառերից մեկն ընտրի՛ր և նախադասությունը լրացրո՛ւ /գիրուկ, հաստափոր/

Նա ալեխառն մազերով, մեղմ ու խաղաղ ժպիտով գիրուկ մարդ էր:

Դա մի գզված մազերով, ծխամորճը ատամների արանքում բռնած և անընդհատ հայհոյող մի հաստափոր մարդ էր:

6.Սխալ  կամ ոչ տեղին գործածված  բառերը  գտիր  և  փոխարինիր  հարմար հոմանիշով:

Նրան աշխատանքից ազատեցին, որովհետև  անպատասխանատու էր ու  ցրված:  Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր երանգները կան:
Ծանոթիս այդպես էլ  չգտա հոծ  բազմության մեջ:                                                  Ընկերները երկու օր առաջ էին կռվել  ու հաշտվելու փորձեր էին անում:
բեզմաթիվ խոստումներ  տվեց ո

 

 1. Ավելորդ բառերը գտիր և նախադասություններից հանիր:

Էլի  դարձյալ  այդ  մասին  ես խոսում:
Ամբողջ  ճանապարհը  ոտքով քայլեցիր:
Դու արդեն  հետ վերադարձել  ես:
Կարմիր  գույնի շատ ծաղիկներ հավաքեցինք:
Կրկին անգամ ասում եմ  քեզ:
Քեզ մի հատ մարդ էր հարցնում:                                                          Ուրիշ այլ մարդիկ ավելի լավ կհասկանան:

 

8.Տեքստը համառոտ (ամենաշատը 5 նախադասությամբ) փոխադրի՛ր և շարունակիր վերջում տրված միտքը.

Մի մարդ իր հյուրին զբաղեցնելու համար պատմում է իր խելացիությունն ու ճարպկությունը ապացուցող դեպքեր: Հյուրը լսում է, լսում ու ասում.
— Խելքով դու ինձ հետ չես չափվի. ես քեզ գետը կտանեմ ու ծարավ հետ կբերեմ:
— Աj քեզ սուտ,- բորբոքվում է տանտերը,- դե արի գնանք գետափ, տեսնեմ՝ո՞նց ես ինձ ծարավ հետ բերելու:
Գրազ են գալիս ու երկուսով իջնում են գետափ: Տանտերն ուզում է բռով ջուր վերցնել գետից:
— Վայ,-տրտնջում է հյուրը,- չեղավ; Մենք մոռացանք մեկին բերել, որ վկա լինի: Գնանք գյուղից մի մարդու կանչենք:
— Գնանք,- ինքնավստահ ասում է տանտերը:
Հասնում են գյուղ: Տանտերն հարցնում է, թե ում տանեն իրենց հետ:
-Էլ ո՞ւր գնանք,- ծիծաղում է հյուրը,- ես գրազը տարա: Այ խելոք, ես քեզ գետի ափից ծարավ բերել եմ արդեն:

Պատմությունն այն մարդկանց մասին է, ովքեր միմիանց խելացիությունը համեմատելու  համար գրազ են բռնում: Հյուրը տանտիրոջն ասում է, որ կտանի գետը ու ծարավ հետ կբերեմ: Նրանք հենց որ հասան գետի ափը, և տանտերը ուզեց  ջուր խմել,  հյուրը հիշեցրեց, որ նրանք մոռացել են վկա բերել, որպե ապացույց: Հյուրը առաջարկում է գնալ հետ գյուղ վկայի հետևից և տանտերը համաձայնվում է: Հենց որ նրանք հասնում են գյուղ, հյուրը հաղթանակած ասւմ է, որ արդեն նա տանտիրոջը ետից ծարավ հետ է բերել և գրազը հաղթում է:.
165/193>163/193

5/9<7/9

37/5>8/5  37>8

13297/2<13397/2

5/7,93/7,2/7,6/7,19/7

93/7,19/7,6/7,5/7,2/7

8/13,1/13,25/13,9/13,11/13

25/13,11/13,9/13,8/13,1/13

*/5<13/5  1-12

*/7<2/7  1

4/9>*/9   1-3

1>*/8 0

 

1/2,1/3,1/4,3/4

3/2,4/3

 

 

1.Հատվածից դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:

Ես անծանոթ բառ չունեմ
2.Տեքստից դուրս գրիր եզակի թվով դրված 5 գոյական և դարձրու հոգնակի:

Թագավորը-թագաոորները

Ոսկի-ոսկիներ

Հրաման-հրամաններ

Հսկա-հկաներ

Գազան գազաններ
3. Բնութագրիր Արան թագավորին:

Արան թագաորը շատ ժլատ թագաոր էր
4. Այս հատվածում ինչը կփոխեիր և ինչո՞ւ:

Ես այս հատվածում ոչինչ չեի փախի
5. Վերնագրիր այս հատվածը բառով, բառակապակցությամբ և նախադասությամբ:

Ասրան,թագավորը և ծերունին,խագաորը ուղարկու  է  մարդկանց գտնելու իր այգու  փչանալու պատճառը

 1. Համառոտ պատմիր այս հատվածը:

Թագավորը ուղարկում  է մարթկանց որ իմանան թե ինչու ել իր այգիները դրախտի նման չեն նրանք ոչինչ չեն իմանում թագաորը փակվում է պալատում և մի ծերունի ասում է որ մեղավոր եմ հազար ձայն ոււնեցող երգիչը:
7. Եթե դու լինեիր թագավորի փոխարեն, ի՞նչ կանեիր:

Իմ համար կնստեի

 

4/3-2/5=2/51/2-1/33-2/6=1/6

13/5-9/5=13-9/5=4/5

9/11-2/11=7/11

63/15-48/15=63-48/15=15/15=1

 

 1. Հատվածից դուրս գրիր 7 անձնանիշ գոյական:

Որդի, Արեգ, որդիներին, Որդիքը, Հազարան Հավքն, մարդ,ձի,

 1. Հատվածից դուրս գրիր 10 իրանիշ գոյական:

Զարդն, աշխարհքում, նժույգներ, զենքերն, փուշը,վարդ, տանը,

 

 

 

105/144-68/144=37/144

43/64-15/24=129/193-120/193=9/193

81/56-3/14=81/56-3/56=81-12/56=69/56

72/169-5/26=72×2/169×2-5×13/2613=144/38-65/338=144-65/338=79/338

267/1024-15/64=267/1024-3/128=267/1024-3×8/128×8=267/1024-24/1024=243/1024

23/625-9/250=23/5×125-9/125×2=23×2/625×2-9×5/250×5=46/1250-45/1250=1/1250

413/144-69/96=413×2/144×2-69×3/96×3=826/288-208/288=538/288

249/1500-36/375=249/1500-36×4/375×4=249/1500-144/1500=105/1500

Խնդիրներ՝

երկրորդում 273/15

առաջինում 4/7

 

 

2/5×1/3=2×1/5×3=2/15

3/7×7/5=3×7/7×5=3/5

1/5+1/5+1/5+1/5=4/5

2/3+2/3+2/3+2/3+2/3=10/3

4/3+4/3+4/3+4/3=16/3

7/2+7/2+7/2=21/2

3/7×5/2=15/14

8/3×9/4=6

5/9×7/4=35/36

2/9×6/17=4/51

 

 

 

 1. Հոլովել քաղաք, գիրք, մարդ,  ընկեր բառերը: բառերը:

 

քաղաք,-ինչ

գիրք,-ինչ

մարդ, -ով

ընկեր-ով

 

 1. Որոշեք,թե որ հոլովով են դրված հետևյալ գոյականները: 
   Փողից,-բացառական

ձեռքով,-գործիական

փշին,-տարական

սրտում,-ներգոյական

աչքի-ներգոյական

 

 

 

Люди сочинили много легенд и сказок о прекрасной розе. Говорят, что это старая-старая загадка, сочиненная более тысячи лет тому назад. Начальный ее вариант был написан на латыни. «Постарайся угадать, кто такие братьев пять: двое бородаты, двое безбороды, а последний, пятый, выглядит уродом — только справа борода, слева нету ни следа.»

Эта загадка упоминается в книге Александра Цингера «Занимательная ботаника» (1951). Разгадка кроется в строении зеленой чашечки цветка розы. Два чашелистика имеют зубчатые каемки («бороды») с обеих сторон, два — совсем без таких каемок, у пятого — каемка лишь с одной стороны. Удобство приспособления для цветка, еще прячущегося в бутоне, понятно. Пять каемок, плотно соприкасаясь, закрывают пять щелей между чашелистиками. Если бы хоть одной каемки не хватало, одна щель осталась бы неприкрытой; шестая каемка была бы лишней и могла бы мешать плотному закрытию чашечки.

 

Մարդիկ գեղեցիկ վարդի մասին շատ լեգենդներ ու հեքիաթներ են գրել: Ասվում է, որ սա հազարավոր տարիներ առաջ գրված հին ծերության առեղծված է: Նրա նախնական տարբերակը գրվել է լատիներեն լեզվով: «Փորձեք կռահել, թե ով է հինգ եղբայրը, երկու մորուքը, երկու ծնոտը, եւ վերջին, հինգերորդը, հեգնանքով, միայն մորուքը ճիշտ է, չկա ձախ կողմը»:

 

Այս գաղտնիքը հիշատակվում է Ալեքսանդր Զինգերի «Ժամանցային բուսաբանություն» գրքում (1951 թ.): Բաղադրությունը գտնվում է վարդի ծաղկի կանաչ բաժակի կառուցվածքում: Երկու sepals- ն ատամները դնում են երկու կողմերում («մորուքները»), երկուսը `ամբողջովին առանց այդպիսի ճեղքերի, իսկ հինգերորդ` միայն մեկ կողմում: Հարմարավետությունը ծաղկի համար, դեռեւս թաքնվում է բուդը: Հինգ խոռոչներ, սերտորեն հուզիչ, ծածկում են հինգ բացերը sepals- ի միջեւ: Եթե ​​առնվազն մեկ գոտի բացակայում էր, մեկ բացը կբացահայտվեր: Վեցերորդ ճարպը կլինի ավելորդ եւ կարող էր խանգարել գավաթին խիտ փակումը:

 

 

 

 

 

 

 

11/2×13/12+5/24×3/2=301/48

81/16×8/5-3/20×11/4=615/80

3/5×4/3+1/2=13/10

 

Պահեստ-120 կգ ալյուր

1 օր 1/3մաս

120×1/3=40

120-40=80

 

 1. Հատվածը վերնագրիր բառով, բառակապակցությամբ և նախադասությամբ:

Արեգը,սեվ ախխարը  արեգը սպանես սեվ դեվին

 1. Գրիր մգեցված գոյականների հոլովը:

Աշխարհում-Ներգոյական

Աղջկա-Ներգոյական

ԲանտումՆերգոյական

արևից-Բացառական

Արեգը-Ուղղական՝

թևով-Տրական

Վիշապը- Սեռական՝

Այգին- Ներգոյական

Ճամփեն- Ներգոյական

 1. Բացատրիրհավքն իր թևով, օձն իր պորտով չէր կարող հասնել էստեղմեծ թիքեդ ականջդ կթողամ արտահայտությունները:

Այդ տեղ անհնարեր հանել

Ընենց կծեծեմ  քեզնից ոչինչ չի մնա

 

 1. Հատվածը պատմիր աղջկա անունից:

Տղա գնա այս սև աշխարհից թեչե դեվը կգա քես կուտի դու  պեթքե կարողանաս կրակել նրա մշտեղի գլխին:դու ինչ ես ման գալիս  ես ման եմ գալիս հազարան հվքին

 

 

 

Որոշեք՝ ընդգծված բառերը որ հոլովով են դրված:Հայրենիքից հեռու ապրող մարդը միշտ տխուր և միայնակ է:

Դա մի շքեղ շինություն էր, որը գտնվում էր քաղաքից հեռու բլրիվրա:

Մոտենալով կարկաչուն գետակին տղան փայտով ստուգեց խորությունը և զգուշորեն ոտքը մտցրեց ջրի մեջ:

Երկնքի կապույտ անդորրության մեջ երևում էին արևի առաջին շողերը, որոնք ավետում էին պայծառ օր:

 

Հայրենիքից- Գործիական

Քաղաքից- Գործիական

Բլրի- Ուղղական

ՋրիՀայցական

Երկնքի

շողերը

4.Հոլովեք հետևյալ բառերը՝ քար, քաղաք, սահնակ, մայր, աշուն, գլուխ, բնություն:

Քար-Ուղղական

Քաղաք-Ուղղական

Սահնակ- Գործիական

Մայր- Սեռական

Աշուն- Ուղղական

Գլուխ- Սեռական

Բնություն-ուղղական

 

5/+7/4+1/2+11/6=69/12

1/2+7/16+1+ 9/18+5/24=257/144

 

 

 

 1. Հատվածը բաժանիր մասերի և վերնագրիր:

 

Ամեն ինչ կապույտի մեջ

 

Արեգը գնա՜ց, գնա՜ց, հասավ Կապույտ աշխարհ. երկինքը` կապույտ, գետինքը` կապույտ, հողը` կապույտ, ջուրը` կապույտ, խոտը` կապույտ, փետը` կապույտ, ծաղիկը` կապույտ: Երկիրը` ավե՜ր, լո¯ւռ, ամայի…
— Ո՞վ կա էստեղ` շունչ կենդանի,- ձեն տվեց Արեգը:
Վախենալով էս ու էն կողմից դուրս եկան գունատ ու նիհար մարդիկ:
— Ի՞նչ է եղել ձեր երկրին, ո՞վ է ձեզ էդպես արել,- հարցրեց Արեգը:
— Երկաթե Ձեռքը, անիրավ Երկաթե Ձեռքը,- սարսափած շշնջացին մարդիկ:

 

Մնացած մասերի վերնգիրը թե ինչպես է արեգը հաղթում երկաթե ձեռքին

 

 1. Հոլովիր քար, աղջիկ, քամի, ձի, ծով, երկինք բառերը:

 

Ուղղական՝ քար, աղջիկ, քամի, ձի, ծով, երկինք
Սեռական՝ քարի, աղջկա, քամու, ձիու, ծովի, երկնքի
Տրական՝ քարին, աղջկան, քամուն, ձիուն, ծովին, երկնքին
Հայցական՝ քարը, աղջկան, քամին, ձին, ծովը, երկինքը
Բացառական՝ քարից, աղջկանից, քամուց, ձիուց, ծովից, երկնքից
Գործիական՝ քարով, աղջկանով, քամով, ձիով, ծովով եկնքով
Ներգոյական՝ քարի մեջ, աղջկա մեջ, քամու մեջ, ձիու մեջ, ծովում, երկնքում

 

 1. Նամակ գրիր Արեգին:

 

Արեգ դու շատ ուժեղ և անհաղթ տղա ես:

 1. Հատվածը պատմիր Արեգի անունից:

Ես տեսա որ մարդիկ շատ նիհար էին և հարցրեցի, թե ինչ է եղել, նրանք ասեցին, որ նրանց քաղաքի վրա հարձակվել է երկաթե ձեռքը: Նա գնաց թագավորի մոտ և ասաց, որ նա կսպանի երկաթե ձեռքին: Նրան սարքեցին նավ և նա գնաց իր նավի մեջ, թռավ երկաթե ձեռքի վրա և ջարդեց այն:

 1. Ո՞վ էր Երկաթե Ձեռքը:

Երկաթե ձեռքը դև էր, որը մարդկանց մոտից ամեն ինչ գողանում և հափշատկում է:

 1. Գրիր փոքրիկ պատմություն Երկաթե Ձեռքի մասին:

Երկաթե ձեռքը  խորտակում էր բոլոր նավերը և ոչ մի մարդ կենդանի չէր կարող նրան հաղթել: Բայց մի անգամ մի նավ թնդանոթից կրակեց նրա վրա և սպանեց նրան

 1. Ի՞նչ կանեիր Արեգի փոխարեն:

Ես քաղաքում կմնայի որովհետև քաղաքում ամեն ինչ բարելավվեց:

 1. Ինչու՞ Երկաթե Ձեռքը հարձակվեց հենց այդ երկրի վրա:

 

Որովհետև այդ երկրում շատ բաներ կար հափշտակելու համար:

 

 

Կատարել բազմապատկում.

1/8 x 4/5=4/40

17/4 x 2/3=34/12

Հաշվեք արտահայտության արժեքը.

1/9+2/3 x 5/6=11/27

2/7 x 1/6 + 8/21 x  1/2 =10/84

Մրցավազքին մասնակցում էին 35 մեքենա, որոնց մեկ հինգերորդ մասը մրցավազքի ընթացքում մրցությունից դուրս է եկել: Քանի˚ մեքենա է հասել վերջնագծին:

35-1/5=7

35-7=28

 

Աղջիկը գրքից օրական կարդում է 25 էջ: Վեց օր կարդալուց հետո նրան մնաց կարդալու 18 էջ: Քանի° էջ ունի գիրքը:

25×6=150

150+18=168

 

 

 

 

 

 

 1. John and Mandy arecleaning the kitchen.
 2. amreading a book at the moment.
 3. It is
 4. We aresinging a new song.
 5. The children arewatching TV.
 6. My pets aresleeping now.
 7. Aunt Helen isfeeding the ducks.
 8. Our friends arepacking their rucksacks.
 9. He isbuying a magazine.
 10. They aredoing their homework.

 

 

Did you close the door?

Did Claire finish the housework?

Did he have a bath yesterday?

Did the boy jump into the lake?

Did Ronald visit the Tower of London?

Did Peggy and Olivia look after the baby?

Did she make the invitation cards herself?

Did the girl drop the ketchup bottle?

Did Tim buy the green T-shirt last Monday?

Did they practise karate this morning?

 

 1. don’t stayat home.
 2. We don’t washthe family car.
 3. Doris don’t doher homework. CLUENegation: doesn’t (because of Doris) + infinitive

Correct is: Doris doesn’t do her homework.

 1. They don’t goto bed at 8.30 pm.
 2. Kevin doesn’t openhis workbook.
 3. Our hamster doesn’t eat
 4. You don’t chatwith your friends.
 5. She doesn’t usea ruler.
 6. Max, Frank and Steve don’t skatein the yard.
 7. The boy doesn’t throw

 

 1. strong → stronger; good → better
 2. coldest → colder; happiest → happier
 3. nice → nicer; bad → worse
 4. angry → angrier; much → more
 5. more boring → boring; sunnier → sunny
 6. more interesting → most interesting; worse → worst
 7. hard → hardest; new → newest
 8. most expensive → expensive; cleanest → clean
 9. fast → fastest; old → olderCLUEUse the superlative of old.

Correct is: oldest

 1. shortest → short ; most difficult → difficult

 

 

2/7+5/21+32/19+9/14=48/61

3/20+17/6+14/5+49/20=534/60

 

 

Բազմապատկեք կոտորակները՝

ա) 8/5 x 8/7 =64/35

բ) 17/6 x 9/23 =153/138

գ) 50/67 x 13/9 =650/603

դ) 19/34 x 43/76 =817/2584

Գտեք թվային արտահայտության արժեքը.

ա) 3/4 x 5/8 +11/6 x 8/3 — 7/8 x 1/3 = 15/32+88/18-7/8×1/3=103/50-7/24=96/26

բ) 9/3 x 1/2 + 33/2 x 2/11 + 8=9/6+66/22=75/28

 

8+11=19

43-15=28

28+19=47

 

Ինքնաստուգում 5-րդ դասարան

Անուն Դավիթ

Ազգանուն Սիմոնյան

Դասարան 5-1

 1. 1734 թիվը գրի առեք կարգային գումարելիների գումարի տեքով։

 

 

 

 1. Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 2*06 թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 3-ի։

 

2106,2406,2706

 1. Աստղանիշի փոխարեն գրել համապատասխան թվանշան, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի․ 9*9<939

1,2

 1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով՝ 393+8+92+107

8+92+393+107=600

 1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝ 87+87+87+87+87+87+87

 

7×87=609

Գտիր 8569 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

69

 

 1. Հաշվե՛ք 8մ3սմ1մմ+20սմ9մմ

 

8մ24սմ

 1. Դեցիմետրով և սանտիմետրով արտահայտե՛ք 94սմ

9դմ 4 սմ

 1. Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 3սմ,4սմ, 5սմ։ Հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը։ Գրել միայն թվային արժեքը։

 

 1. 400 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու գնացք: Գնացքներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ էր: Որքան էր երկրորդ գնացքի արագությունը, եթե հանդիպումը տեղի ունեցավ 4 ժ հետո

 

4×60=240

400-240=160

160:4=40

 

 

The lion and the mouse

A lion is sleeping in the sun now. A little mouse cօme out to play. The little mouse ran up the lion’s neck and slide down his back. The lion catch him with a great big smack! ‘I’m going to eat you!’ the lion roare, his mouth open wide. ‘No, no, please don’t!’ the little mouse cry. ‘Be kind to me and one day I’ll help you.’ ‘I’m a lion! You’re a mouse! What can you do?’ The lion laughe, very hard, and the mouse ran away. But the mouse is out walking the very in that moment. He heard a big roar, and squeak when he see the king of the jungle tiy to a tree. But the mouse have a plan to set him free. The mouse work quickly and chew through the rope. The lion say, ‘Oh little mouse, I have no hope. You are right, little mouse – thank you, I’m free. You’re the best friend there ever could be!’

 

3
1
7
5
8
2
6
4

 

Watch the story and put the sentences in order.

 

The little mouse ran up the lion’s neck.

He saw the king of the jungle tied to a tree.

A lion was asleep in the sun one day.

‘You were right, little mouse – thank you, I’m free.’

‘Be kind to me and one day I’ll help you.’

The mouse worked quickly and chewed through the rope.

The lion caught him with a great big smack!

The mouse was out walking the very next day.

 

 1. Answer the questions!

 

Watch the story. Write answers to the questions.

 1. What animal does the lion catch?

A mouse.

 1. What does the lion want to do with the mouse?

Eat the mouse

 1. What does the mouse promise the lion?

Be kind to me and one day I’ll help you.

 1. Does the lion think the mouse can help him?

No

 1. What happens to the lion the next day?

The lion was tied to a tree

 1. How does the mouse help the lion?

The mouse work quickly and chew through the rope.

 

 1. Choose the answer!

What do you think is the moral of the story? Circle the best answer.

 1. Don’t go to sleep in the sun or you will get caught.
 2. Remember that everyone has different talents and abilities.
 3. Everyone will help you even if you are not nice.

 

Արեգը հասավ կարմիր աշխարհ: Նա տեսավ, որ թագավորը գոռում էր, որ դեվը աղջկան հետ տարավ և նա գնաց  տեսավ  մի բոշա, որի մազերը ցից ցից են: Նա գոռում էր, — հեռու թե չե կվառեմ:  Նա գնում է առաջ,  սպանում է բոշաին ու փրկում թագավորի աղջկան: Թագավորն էլ շնորհակալություն է հայտնում նրան:

 

 

 

Традесканция

Целебные свойства

Традесканция обладает достаточно сильными лекарственными свойствами, которые способны помочь при лечении ангины, туберкулеза, болезней органов желудочно-кишечного тракта и простуд.

Рецепты

Из такого растения готовят настойку, делают это точно так же, как и при приготовлении настойки из щучьего хвоста. Принимать средство нужно 1 раз в 2 часа до еды. Для одного приема берут 50 миллиграмм настойки, которую смешивают с водой (1:1).

При развитии пародонтоза следует пожевать листву традесканции, а еще ее сок необходимо втирать в десна. Если имеются порезы, гематомы либо царапины, то на проблемное место следует положить компресс из свежей листовой пластины традесканции.

Денежное дерево

Денежное дерево используют для излечения большого количества болезней, к примеру: бронхита, крови, желудка, гайморита, туберкулеза и сердца.

Столетник (алоэ)

Наиболее популярным лекарственным растением является столетник. Листву рекомендуется приложить к ожогам, мозолям, долго незаживающим ранам либо натоптышам. Либо вместо этого можно взять кусочек марли и пропитать соком алоэ, затем его прикладывают к проблемному месту. Надо регулярно заменять повязку, это позволит добиться быстрого положительного результата. Также столетник используют для изготовления масок для лица, которые очищают кожу от сыпи и угрей.

Каллизия (золотой ус)

Каллизия полюбилась большому количеству цветоводов. Она очень эффективна при лечении:

 • лишаев, ожогов, язвочек, а также способствует быстрому очищению гнойных ран;
 • заболеваний желчного пузыря, желудка и кишечника;
 • болезней органов кровообращения;
 • нарушения обменных процессов при ожирении и сахарном диабете;
 • болезней суставов, а еще для укрепления иммунной системы.

Чтобы сделать настой надо взять фиолетовые стебли либо листву. Имеются 3 способа приготовления настоя:

 1. Надо соединить 1 литр только что вскипевшей воды и одну большую листовую пластину каллизии.
 2. Сложите в термос 16 «колен», потом в него нужно влить только что вскипевшую воду. Настой будет готов через 7 ч.
 3. Стебли либо листву необходимо измельчить, а потом соединить с холодной водой. Вскипятите смесь и оставьте для настаивания на 6 ч.

Настой следует пить 3 раза в сутки за полчаса до трапезы по одной большой ложке.

 

 1. Հատվածիդ դուրս գրիր ածականները:

 

 1. find
 2. Fast
 3. Airaport
 4. Luggage,steal
 5. Cry,find
 6. Tiket

 

 

In my last summer trip I went to my grandmother`s village. Our village is very beautifu. There is a river in our village, where we were swimming with my brothers in hole summer. We were playing football together in our big stadion. And then I with my family went to seaside to rest and swim there. I like sea and swimming very much. Besides that I with my sister rode bicycles and so on.   In winter I with our family stay at home to celebrat New Year togather.

And what about trip by plane and train, I never go to the trip by plan and by train. But I want to go to trip by them very much and hope that I will go in future.

 

Թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով: 18963

1×10000+8×1000+9×100+6×10+3

Հաշվել արտահայտության արժեքը՝

7/8+9/5+3/5 x 9/4=3/5X9/4=27/20+7/8+9/5=93/40

Արտահայտել սմ-ով

4 մ, 15 սմ, 120 մմ=400+15+12+=427

14 դմ 25 սմ 12 մմ=140+25+1+2մմ=166սմ 2մմ

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո : Հաշվել երկրորդ ավտոմեքենայի արագությունը, եթե առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ ամբողջ ճանապարհը 450 կմ:

 

Արտահայտել սմ-ով

4 մ, 15 սմ, 120 մմ

14 դմ 25 սմ 12 մմ

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո: Հաշվել երկրորդ ավտոմեքենայի արագությունը, եթե առաջինի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ ամբողջ ճանապարհը 450 կմ:

3×60=180

450-180=270

270:3=90

 

 

Այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս գոյականի հատկանիշը, կոչվում են ածականներ, օր.`խոշոր աչքեր, բարի ժպիտ, փոքրիկ տուն…

Ածականները պատասխանում են ինչպիսի՞, որպիսի՞ հարցերին: Ինչպիսի՞ երեխա- չարաճճի երեխա, ինչպիսի՞ շենք-բարձրահարկ շենք….

1.Գրիր տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող
երեք ածական։

Նկար-գեղեցիկ,մեծ,փոքր

Այգի-խնամված-փարթամ,կանաչ

Ծաղիկ-փշոտ,կարմիիռ,թարմ

Գիրք-հետաքրքիր,հաստափոր,պատմական

Գորգ-ծաղկավոր,երկար,մաքուր

2.Լրացրու նախադասությունները` ընդգծված գոյականներին տալով  հետևյալ ածականներից որևէ մեկը՝վաղեմի, գազազած, կանաչապատ, անսպառ, փոքրամարմին,ստվերախիտ:

Աղջիկը անհանգիստ շուրջն էր նայում: Ձիավորները սրարշավ հասան մի դաշտավայր:
Երջանկություն պատել էր պատանու սիրտը: Ամբոխը հոծ խմբերով մոտեցավ կալվածատիրոջ տանը: Ճամփորդները հասան մի անտառ և սպասեցին իրենց ուղեկցին: Ընկերները փոքրիկ առիթով վիճել էին և բաժանվել իրարից:

 

Փոքրամարմին աղջիկ,կանաչապատ դաշտավայր,ա   նսպառ երջանկություն,գազազած ամբոխը,ստվեռախիտ անտառ, վաղեմի ընկերները:

3.Դուրս գրիր բոլոր ածականները:

Առավոտյան պայծառ արևը շողում էր կապտավուն երկնքում: Սառնորակ ու մաքուր օդում տարածվել էր երփներանգ ծաղիկների արբեցնող բույրը: Անահիտը հագավ վարդագույն վերնաշապիկը, դրեց ճերմակ գլխարկը ու երջանիկ ժպիտով դուրս նայեց կիսաբաց լուսամուտից: Շուրջբոլորը սավառնում էին թռչունները՝ գարնան հիասքանչ օրով խենթացած:

4.Հետևյալ գոյականներից ստացիր ածականներ և գրիր:

Հնություն-հնադարյան

մեծություն,խոշոր

լավություն,-բարիություն

երջանկություն,-անսահման

հնչեղություն,-բարձր

ագահություն,-անսպառ

ստորություն,-նենգ

հաջողություն-անսպասելի

, լայնություն,-անծայրածիր

Երկարություն-ձգող

Ածականի համեմատության աստիճանները

Կան ածականներ, որոնց ցույց տված հատկանիշը համեմատելի է: Համեմատության աստիճանները երեքն են՝ դրական, բաղդատական, գերադրական:

Դրական սատիճանում բառն իր ուղիղ ձևն ունի, օրինակ՝ լավ, բարի, գեղեցիկ…

Համեմատական աստիճանում այն համեմատվում է մեկ այլ հատկանիշի հետ, որի համար օգտագործում ենք ավելիպակաս բառերը, օրինակ` ավելի լավ, ավելի բարի, պակաս գեղեցիկ…

Գերադրական աստիճանում ածականը ցույց է տալիս մի այնպիսի հատկանիշ, որը բոլորից լավն է: Կազմվում է ամենա բառի կամ գույնածանցի միջոցով,  օրինակ` ամենալավ կամ լավագույն, ամենագեղեցիկ կամ գեղեցկագույն, ամենաբարի…

Կատարիր առաջադրանքները

 1. Հետևյալ ածականները եթե հնարավոր է դրեք համեմատության երեք աստիճաններով՝ Մաքուր, կաղ, հին, կարմիր, դաժան, կարճ:

դրական

 1. Դուրս գրել ածականները և գոյականները:

Հրամանատարը հասավ սիրելի ընկերներին, որպեսզի երկրորդ անգամ փրկի նրանց վտանգից: (3 գոյական, 1 ածական)

Հրամանատար ընկերներ վտանգից

Սիրելի

Երբ հեռվում հանգչեցին վերջին լույսերը, փոքրիկ Անահիտը երկու անգամ շշուկով ասաց: (3 գոյական, 2 ածական)

Հեռու,լույսեր,շշուկկ

Փաքրիկ վերջին

Ես սիրում եմ հորդառատ անձրևը. այն իմ մեջ հաճելի հիշողություններ է արթնացնում: (2 գոյական, 2 ածական)

Անձրև հիշողություն

Հոչդառատ հաճելի

Առաջին անգամն էր, որ նա ջերմ սեր էր զգում կրտսեր քրոջ` Մարգարիտի հանդեպ: (3 գոյական, 2 ածական)

Նա,սեր,քույր

Ջերմ կրտսեր

Նա հարյուր հատ գունավոր ծաղիկներ էր ուզում, որպեսզի դրանցով զարդարեր գեղեցիկ զույգի հարսանեկան տոնը: (2 գոյական, 3 ածական)

Ծաղիկներ տուն

Գունաոր գեղեցիկ հարսանեկան

 1. Բառերը հոգնակի դարձնել:

Մարդ, դաս, սյուն, ձուկ , մատ, ձեռ, ոտ, հարս, գրատուն, ձեռագիր, պատմագիր, հեռախոս, մարդասպան, տղա, աստղ, գնդակ, գլուխ:

Մարդիք, դասեր, սյունսյուններ, ձկներ , մատներ, ձեռքեր, ոտքեր, հարսներ, գրատուներ, ձեռագրեր, պատմագրեր, հեռախոսներ, մարդասպանններ, տղաներ, աստղեր, գնդակներ, գլուխներ:

 

4.Առանձնացրեք անձնանիշ և իրանիշ գոյականները:

Ռուսներ, մայրիկ, Հայաստան, դասընկեր, օդաչու :                                                         Քաղաք, դասացուցակ, ավտոմեքենա, ինքնաթիռ,լավություն: