Untitled.png

Реклама

21.11.2017 Հրանտ Մաթևոսյան

Կայծակը չոր ճայթյունով բախվեց ժայռին, մի կողմ շպրտվեց և թաղվեց կանաչ գետնի մեջ։ Ժայռը կարծր էր, կայծակը հազիվ թե կարողացավ գորշ այդ ժայռից պոկել քարի մի երկու (փշուր)։ Ժայռի տակ կանաչ գետինը այդ հովտում ճայթող բոլոր կայծակների գերեզմանոցն էր. գարունների և ամառների բոլոր կայծակները թաղվում էին ժայռի տակ, և մոտիկ կաղնին միշտ, ամեն ճայթյունի վախից սրսփում և, իր մտքում, կաղնիորեն շնորհակալ էր լինում ժայռին այն բանի համար, որ նա՝ ժայռը, հովիտ նետվող բոլոր կայծակները ձգում թաղում է իր տակ և կաղնուն փրկում խանձվելուց։
Քիչ առաջ, երբ կայծակը պտտվում էր հովտի և բլուրների վրա և մտածում էր ճայթել ու դեռ չէր ճայթել, քուռակի մայրը մեղմ խրխինջով կանչեց քուռակին. քուռակի մայրը գիտեր, որ կայծակը ճայթելու է, ճայթյունը վախեցնելու է քուռակին, իսկ քուռակը կարծեց` մայրն իրեն կանչում է կուրծք տալու և ականջ դրեց ինքն իրեն, ականջները շարժեց և ուկնդրել սկսեց ինքն իրեն, թե ինքն արդյոք ուզում է կուրծք ուտել, և այնքան էլ չէր ուզում ուտել, ուզում էր խոտերից ու ծաղիկներից հոտ քաշել և մեկիկ–մեկիկ ճանաչել խոտերը, և հենց այդ ժամանակ ճայթեց կայծակը։ Քուռակը խրտնեց ու վազեց դեպի մայրը, բայց շատ էր վախեցել, մորը չէր տեսնում, ուրիշ կողմ էր փա□չում։ Մայրն ուզեց գնալ դեպի քուռակը, բայց վզի պարանը խանգարեց։ Եվ մայրը քուռակին խրխինջով կանչեց իր մոտ։
Քուռակը մեկ ամսվա քուռակ էր, միամսյա նրա կյանքում դա առա□ին կայծակն էր։ Նա պատսպարվեց մոր լանջի տակ։ Մոր լանջի տակից, ականջները սրած, քուռակը մի քիչ լսեց անձրևի (թմբկահարումը) կաղնու տերևներին, մի քիչ նայեց ժայռին, մասրենու թփին, կաղնուն, աչքերը թարթեց և մոռացավ, որ ինքը վախեցել է կայծակի ճայթյունից, կարծեց` ինքը մոր մոտ էր եկել կուրծք ուտելու։ Գանգուր սև պոչիկը թափահարելով՝ քուռակը մտավ մոր փորի տակ։ Պառավ ձին ոտքը ետ դրեց և թուլացրեց կաթի երակները, որպեսզի իր քուռակը (ազատ) ծծի և կուշտ ծծի։
Դա աստղազարդ քուռակ էր, այսինքն՝ ծածկված էր եղյամի հատիկների նման աստղիկներով։ Ոտքերը բարակ ու երկար էին։ Ետևի աջ ոտքի սրունքը սպիտակ էր։ Ինքը կարծես եղյամոտ էր, ետևի աջ ոտքը՝ ձյունոտ։ Վիզը բարակ ու երկար էր։ Գլուխը փոքր էր, ճակատին կլորիկ սպիտակ կար, աստղածաղկի նման։ Այդ հովտի առվից ջուր խմելու էին գալիս եղնիկներ, ուլեր ու գառներ, նաև՝ այդ ձին, որ շատ քուռակներ էր ունեցել, բայց այս քուռակը այս (կանաչ) դաշտի ամենագեղեցիկ արարածն էր։ Բաշը և պոչը սև էին։ Մենք չգիտեինք, թե ինչպիսին են քուռակի աչքերը, որովհետև նա խրտնում էր, և մենք չէինք կարողանում մոտենալ նրան, բայց ասենք, որ այդ քուռակի աչքերը շատ գեղեցիկ աչքեր էին, քանի որ ձիերի աչքերը գեղեցիկ են լինում, շրջապատն արտացոլվում է ձիերի աչքերում։ Քուռակի աչքերում հիմա արտացոլվում էին կաղնին, ծաղիկները, մասրենին, իր կարմիր մայրը և ամբողջ կանաչ հովիտը։
Նա մի քիչ հիմարիկ էր, բայց հիմարիկ էր փոքրության պատճառով։ Անձրևի կաթիլը գլորվեց մտավ նրա ոտքերի արանքը, և նա խրտնեց ու փախավ մոր մոտից։ Մայրը նրան ետ չկանչեց. անձրևը դա□արել էր, կայծակ այլևս չէր ճայթելու, և հիմա արև էր։

Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դուս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
դադարել
փաղչում
առաջին

Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հոմանիշները:
մայր-ծնող

3.Ի՞նչ է նշանակում ունկնդրել բառը.
ա/համաձայնվել
բ/լսել

գ/տեսնել

դ/խոսել

4.Նշված տարբերակներից որո՞ւմ է ճիշտ նշված երկվա երեխա դարձվածքի իմաստը.

ա/ վաղուց ծնված, խելոք
բ/շուտ ծնված, շուտ մեծացած
գ/անչափահաս, դեռ շատ փոքր
դ/իմաստուն

5.Տեքստից դո՛ւրս գրիր եզակի թվով գործածված չորս գոյական և կազմի՛ր դրանց հոգնակին:

ժայռ  ժայռեր
քառակուսի քառակոըսիներ
ոտքը ոտքեր
քուռակ  քուրակներ

Պարտիզպանի օրագիր

4-րդ դասարանից մենք բնագիտության, հայրենագիտության և տեխնոլոգիայի ժամերին ես իմ ընկերների՝ Գոռի և Համլետի հետ պարբերաբար դուրս ենք եկել դպրոցի արտաքին և ներքին բակեր ընկեր Կարոյի հետ պարտիզպանական աշխատանքներ կատարելու: Պատգարակով հող ենք տեղափոխել, ծառերն ու ճիմերն ենք ջրել, ճիմեր տնկել, սայլակներով կարմիր ավազ ենք տեղափոխել և ճանապարհ պատրաստել: Մենք սիրում ենք օգնել ընկեր Կարոյին:

20.11.2017

1.Պատմել սովորի՛ր Ավ․ Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը» հեքիաթը։

2. Նախադասություները լրացրո´ւ:

Եթե գայլերն ու ոչխարները բարեկամանան,գայլերը սովից կմեռնեին :

Եթե երեխաները ղեկավարեն ընտանիքը,նրանք ամեն ինչ կունենաաին :

Եթե ծնողներն ամբողջ օրը բակում խաղան,երեխաները կմնաին սոված

Եթե անձրևը պատվերով լինի,անձրեվը անհայտ չեր լինի :

3. Որոշի´ր, թե ընդգծված բառին տրված հարցերից ո՞րն է համապատասխանամ:

Հեռվում երևացին նավեր: (ի՞նչ , ինչե՞ր սա)

Հեռվում երնացողը նավ էր: (ի՞նչ սա, ինչե՞ր)

Քաղաքում կային այգիներ: (ի՞նչ, ինչե՞ր սա)

Դա քաղաքի ամենամեծ այգին էր: (ի՞նչը սա, ինչե՞րը)

Ի՜նչ ծանոթ ձայն էր: (ի՞նչ սա, ինչե՞ր)

Դրսից ծանոթ ձայներ էին լսվում: (ի՞նչ, ինչե՞ր սա)
Եթե բարձր ձայներ, անպայման կլսեինք: (ինչե՞ր, ի՞նչ աներ սա) ,

Ձեր տղան էր եկել: (ո՞վ սա,ովքե՞ր)

Տղաներ եկան, որ օգնեն: (ո՞վ, ովքե՞ր սա)

Դա առաջնորդին ծանոթ նետ էր: (ի՞նչ սա, ինչե՞ր , ի՞նչ աներ)
Տղան փետու րներից սարքել էր նետեր: (ի՞նչ, ինչե՞ր սա, ի՞նչ աներ)

Որ դիպուկ նետեր, ոսկե խնձորը կգցեր: (ի՞նչ սա, ինչե՞ր, ի՞նչ աներ)

1.Արտահայտի′ր համապատասխան միավորով.

5կգ = 500 գ

3տ = 3000 կգ

15ց = 1500 կգ

24տ = 24000 կգ

16տ = 160 ց

2. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով՝

120+15+30 =165

254+46+10=310

24+70+16=100

125+50+75=250

3.

Ֆիլմի տևողությունը 95 րոպե է: Նրա ցուցադրումը սկսվեց ժամը 18:5 -ին: Ե՞րբ ավարտվեց ֆիլմի ցուցադրումը:

ժամը 19:4021
4.

Ուղղանկյան երկարությունը 21սմ է, իսկ լայնությունը 7սմ փոքր է: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը:21×2+7×2=56

5. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

3900+( 2100:3-12 x 5) =5540

Լուծի՛ր գծագրով.

6. Երկհարկանի հյուրանոցի սենյակի համարները 469 հատ են: Առաջին հարկի համարների թիվը 43 հատով պակաս է երկրորդ հարկի սենյակի համարներից: Քանի՞ սենյակ կա ամեն հարկում:

7. Երկու դասարանում կան 17 գերազանցիկ: Առաջին դասարանում գերազանցիկների թիվը 3-ով ավել է երկրորդ դասարանի գերազանցիկների թվից: Քանի՞ գերազանցիկ կա ամեն դասարանում:

1Определи героев произведения.
а) Солнце, Ветер, путешественник;
б) Солнце, Ветер; да
в) Солнце, Ветер, Лошадь.
2Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте?
На лесной тропинке;
б) в горном ущелье;
в) на большой дороге. да
3 О чём спорили Солнце и Ветер?
а) Кто из них нужнее;
б) кто из них сильнее; да
в) кого из них больше любят.
4Подбери словосочетание к выражению дуть что было мочи.
а) Из последних сил;
б) изо всех сил;да
в) по мере возможности.
5.Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра.
Ехал всё дальше и дальше;
б) крепче закутывался;да
в) надел свой плащ в рукава;
г) ворчал на непогоду;
д) подвязался поясом.
6Восстанови последовательность действий Солнца.
а) Выглянуло;1
б) улыбнулось;2
в) осушило;4
г) обогрело.3

16.11.2017

1.Ստեղծագործական աշխատանք՝ Ես սիրում եմ իմ դպրոցը, որովհետև այնտե կան իմ ընկերները ևլավ դասատուները

2.Փորձիր դասավանդողներիցդ պարզել, թե ինչպե՞ս է առաջացել Հարիսայի ծեսը կրթահամալիրում։

2.Նախադասություններում գործողություն կատարողի անունը չկա. գտի՛ր՝ մե՞կն է, թե՞ մեկից ավելի (եզակի՞ է, թե՞ հոգնակի):

Զարմացա:եզակի, Տեսանք:հոգնակի, Փնտրում ես:եզակի, Վազում եք:,հոգնակի Կտա:,եզակկի, Կհասնեն:հոգնակի