Կատարե՛ք թվաբանական գործողությունները:

 1.       1 8/9 + 2 8/9=4-7/5
 2.         2 3/8 + 7 9/11=10 17/88
 3.         12 11/12 + 12 5/12=12+12=24+11/12+5/12=24+16/12=+1 4/12=25  1/3
 4.          7 9/13 + 9 11/13=7+9=16+9+11=20/13=16+1+7/13=17 7/13
 5. 1                                                                                                                                  6 3/5:4 8/9=33/5+44/9=33/5:44/9=1 7/20 ,
 6. 2

русский язык

1.Распредели  слова  по  группам:

сущ.               прил.           глагол             

книга        яркий       крик          

плащад        галубой         поёт

                       валнение          кричит

1) крик  2) яркий 3) кричит  4) поёт  5) бег  6) площадь

7) голубой  8) волнение  9) требовать  10) книга  

  2.Соедини   существительное   с  прилагательным:

     крупный               орех

      румяное                яблоко        

      жёлтая                 скатерть 

      старые                  книги

 

крупный               скатерть

румяное                книги

жёлтая                  яблоко

старые                  орех

3.  Укажи   род     словосочетаний   (сущ. с прил.)

            ж. р.                             ср.р.                                   м.р.

        твёрдая земля         грибной  дождь         спелый  огурец

весеннее  настроение    глубокие  озёра       крутая  скала

                                              храброе  сердце

4. Подобери к данным существительным подходящие по смыслу имена прилагательные.        

      какая   дорога, какой товарищ,

         какой чай, какое солнце,

      какийе лисята, какой мороз.  

5. Прочитай  пословицы.Подчеркни глаголы

А) Труд человека кормит, а лень портит .

Б) Герой умирает , а слава его живёт .

В) Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.

Г) Скажешь– не воротишь , напишешь  – не сотрёшь .

15.05.2019

Համեմատե՛ք խառը թվերը:

1- 1/5 < 2-3/7

4-7/8 < 4-9/8

6-11/15 < 6-13/15

7-3/5 > 7-3/4

2. Թվերը դասավորեք աճման կարգով

5-1/2, 11-2/3, 14-7/8, 5-3/4, 11-6/7, 14-9/11

5-1/2, 5-3/4,11-2/3, 11-6/7, 14-7/8,  14-9/11

3. Երկու կից հողամասերից մեկի մակերերսը 2 անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից։ Հաշվի՛ր յուրաքանչյուր հողամասի մակերերսը՝ իմանալով, որ դրանք միասին 2100  սմ2 են։

2100:3=700

700+700=1400

1.Ո՞րն է քո սիրելի վայրը կրթահամալիրում:                                                                                         արևելյան դպռոցւ որովհետև ս այնտեղեմ սովորում և իմ ընկերները դպրոցի այստեղեն

2.Ո՞վ է դպրոցի քո ամենալավ ընկերուհին կամ ընկերը, որ միշտ քեզ օգնել է:

դա Համլետ Սարգսյանն է  նա ինձ միշտ ոգնու է

3.Ո՞րն էր այս տարվա ամենասիրելի նախագիծը։ Պատմիր այդ նախագծի մասին:

իմ սիրած նախագիծը դա հազարան հավքնէ որովհետև  իմ դուրը յեկավ այդ հեքյաթը

4.Ի՞նչ  գրքեր ես կարդացել այս ուսումնական տարվա ընթացքում։

ես կարդաե էմ Հովհանես Թումանյանի շատ քրգր

5.Ո՞րն է այս տարվա քո սովորած ամենասիրելի բանաստեղծությունը:                                       մեր ուղտը

6.Ո՞րն էր այս տարվա քո սիրելի առարկան և ինչո՞ւ։

մայրենի լեզուն որովհետև ես շատեմ սիրում այդ դասը

7.Ո՞ր օտար  լեզվին ես ավելի լավ տիրապետում ։

ռուսերենին որովհետև ես փաքրուց ռուսերեն եմ խոսում

8.Որո՞նք են բլոգում տեղադրած քո հաջող նյութերը:

իմ բլոգում տեղադրված համարյա բոլոր նյութերը հաջող են

9.Ի՞նչ արշավների ես մասնակցել այս տարվա ընթացքում։

ոչմի

10.Ո՞րն է այս տարվա ամենասիրած օրը

մարտտի 8-ը

11.Ո՞րն է այս տարվա չսիրած կամ անհաջող օրը։

13.05.2019 թվականը

12.Ո՞րն է քո ամենահետաքրքիր նյութը բլոգում։

բօլոր նյութերը

13.Ո՞րն է քո ամենաանհետաքրքիր նյութը բլոգում։

իմ ամենա առաջին նյութը

14.Ի՞նչ կանես  6-րդ դասարանում, որ չես արել 5-րդ դասարանում:

ոչինչ ես համարյա ամեն ինչ անում էմ հինգյերորթ դասարանում

15.Մայր դպրոց գնալուց ամենաշատը ի՞նչ կամ ո՞ւմ կհիշես Արևելյան դպրոցից։

ընկեր հասմիկին

16.Քո կարծիքով ի՞նչ է սպասվում քեզ Մայր դպրոցում:

ավելի բարդ դասեր և շատ ընկերներ

17.Քո կարծիքով ի՞նչ կա Մայր դպրոցում, որ չկա Արևելյան դպրոցում։

շատ առարկաներ  շատ դասարաններ

18.Քո կարծիքով ի՞նչ առարկաներ են ավելանալու Մայր դպրոցում։

ֆիզիկա քիմեա

19.Ուրա՞խ ես, որ տեղափոխվելու ես Մայր դպրոց գնալու: Ինչո՞ւ:

ոչ որովհետև  իմ դասատուները եվ իմ քույրը մնում էն այստեղ

20.Ինչո՞ւ ես գալիս դպրոց:

որ դասեր անեմ

բնագիտոիթյուն

 1. Ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ են հանդիպում հողում:                                                            սնկեր և կենդանիներ:
 2. Ի՞նչ է հողը, իսկ հումո՞ւսը:                                                                                                          Այդ մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որր հողին հաղորդում է մուգ գույն: Հողի ավելի խոր շերտերր բաց գույնի են, այս­տեղ քիչ է հումուսը:
 3. Ինչո՞ւ է հողի վերին շերտը մուգ գույնի:                                                                                         Այստեղ են բույսերի արմատները: Հողի այս շերտր պարունակում է նաև տարբեր բույսերի և կենդանիների մնացորդներ: Այդ մնացորդները բակտերիաների և սնկերի օգնությամբ քայքայվում են, առաջանում է օր­գանական նյութերով հարուստ հումուս, որր հողին հաղորդում է մուգ գույն:
 4. Ի՞նչ նյութեր են պարունակվում հողում:                                                                                  Կարելի է ասել, որ հողը ոչ միայն բույսերի և այլ կեն­դանի օրգանիզմների ապրե­լու միջավայր է, այլ նաև՝ կեն­դանի օրգանիզմների կենսա­գործունեության արդյունք:
 5. Ի՞նչ են պարարտանյութերը:Պարարտանյութեր, օրգանական, անօրգանական (հանքային) և կենսաբանական (հիմնականում բակտերիալ) նյութեր են, որոնք օգտագործվում են հողի հատկությունները և բույսերի սննդառությունը բարելավելու ու բերքատվությունը բարձրացնելու նպատակով։ Պարարտանյութերը բարձրացնում են հողի բերրիությունը, բարելավում սննդային, ջրային, ջերմային և օդային ռեժիմները, ֆիզիկական, քիմիական ու կենսաբանական հատկությունները, բարձրացնում մշակաբույսերիբերքատվությունը և լավացնում բերքի որակը։ Պարարտանյութերի արդյունավետությունը կախված է մշակաբույսերիկենսաբանական առանձնահատկություններից, հողում սննդատարրերի պարունակությունից, խոնավությունից, հողի լուծույթի ռեակցիայից և այլն։ Պարարտանյութերը բերքի մեծ հավելում են տալիս, երբ հողը նաև ոռոգվում է։ Բերքի հետ ամեն տարի հողից հեռանում են զգալի քանակի սննդանյութեր, որի հետևանքով հողի բերրիությունն ընկնում է։ Պարարտանյութերի կիրառմամբ լրացվում է հողից հեռացված սննդանյութերի քանակությունը։ Պարարտանյութերի կիրառումից առավելագույն արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ է այն ճիշտ օգտագործել՝ ելնելով հողի ագրոքիմիական հատկություններից և պարարտացվող մշակաբույսի սննդառության առանձնահատկություններից։
 6. Ի՞նչ նպատակով են իրականացնում հողի արհեստական ոռոգումը, փխրեցումը:             Երբ անձրեները սա­կավ են, անհրաժեշտ է արհեստական ոռոգում, որի համար օգտագործում են լճերի, գետերի, ջրամբարների, ջրանցքների ջրերը: Իսկ թթվածնով հարստացնելու համար հողր փխրեցնում են:

русский

Образец(кто?) Мальчик развёл костёр. – Мальчик (что сделал?)
развёл костёр.

Множественное число (հոգնակի թիվ)
кто, что? что сделали?

(кто?)Мальчики развели костёр.(что?)Берёзы выросли у самой дороги.У самой дороги росла (что?)берёза. (что?)Родник поил людей свежей водой. (что?)Озеро блестело на солнце.
 (кто?)Мальчики собрали сухие ветки. Весной
(что?)ветки берёзы покрыли молодые листочки.Весной прилетели (кто?)перелётные
птицы.  Летом (кто?)люди отдыхали в тени под старым деревом.  (кто?)Школьники
разожгли костёр.

2

Перепишите предложения, допишите окончания.
1. Зимой птицы улетели в тёплые края. 2. Весной зацвели деревья в саду.
3. Мальчики развели  костёр. 4. Вода из родника восстанавливала силы.
5. Люди придумали  собирать дождевую воду в железные баки.

Перепишите предложения. Данные в скобках слова употребите во множественном числе. Подчеркните их окончания.
1. Осенью стаи птиц улетают на юг. 2. Родники – это подземные воды
3. Самые страшные засухи ничего не могли с ним поделать. 4. Люди
придумали собирать дождевую воду в железные баки. 5. Глотка этой
волшебной воды хватит, чтобы восстановить силы. 6. Люди с недоверием
слушали рассказы стариков о волшебном источнике. 7. С гор сползают
тучи.